RealGame-valmennuksella syvennät yrityksesi henkilöstön toimitusketjuosaamista ja tuet ymmärrystä operatiivisen tehokkuuden osatekijöistä. Globaalin organisaation koulutus onnistuu vaivattomasti ja kustannustehokkaasti, ja lisää valmiutta muutoksiin!

RealGame-valmennus soveltuu erinomaisesti yritysten sisäisiin valmennusohjelmiin, joissa tavoitteena on tehostaa toimitusketjun ohjaamista ja sitä kautta operatiivista tehokkuutta. Tätä osaamista tarvitsevat toimitusketjuammattilaisten lisäksi myös monet muut henkilöstöryhmät.

Valmennukset suunnitellaan asiakaskohtaisesti: valmennuksen oppimisteemat ja tavoitteet muotoillaan yrityksessä tunnistettujen kipupisteiden ja haasteiden pohjalta.

RealGame-valmennus voidaan toteuttaa omana valmennusmoduulinaan tai se voidaan ottaa osaksi yrityksen avainhenkilöiden koulutus- ja mentorointiohjelmia tai uusien työntekijöiden perehdytysohjelmia.

Globaalia koulutusta vaivattomasti

Eri toimipisteissä ja jopa eri kohdemaissa oleva henkilöstö saadaan vaivattomasti ja kustannustehokkaasti mukaan virtuaaliseen RealGame-valmennukseen, sillä he voivat osallistua valmennukseen omasta sijaintipaikastaan. Eri yksiköt tavoittavan valmennuksen kautta yhteiset tavoitteet ja yhteinen toimintapa juurtuvat paremmin. Samalla yksiköiden välinen vuorovaikutus paranee ja yksiköiden väliset prosessit sujuvoituvat.

Tueksi vaativiin muutostilanteisiin

RealGame-valmennus tukee muutosvalmiutta vaativissa tilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi yritysfuusiot, uusille tuote- ja markkina-alueille laajentuminen sekä uusien tuotantojärjestelmien ja informaatiojärjestelmien (esim. SAP) käyttöönotto.

Virtuaalisen RealGame-valmennuksen erityisenä etuna on, että sen kautta voidaan yrityksen keskeiset ydinviestit välittää nopeasti suurelle joukolle henkilöstöä vaikka eri puolilla maailmaa. Valmennus tukee näin myös uuden operatiivisen toimintamallin tai strategian implementointia ja kommunikointia.

Lue lisää RealGame-valmennusten virtuaalisesta toteutuksesta.

Haluatko kuulla lisää henkilöstön osaamisen ja tuloksellisuuden kehittämisestä?
 
Ota yhtettä