Virtuaalinen RealGame-valmennus kehittää toimitusketju- ja liiketoimintaosaamista mukaansatempaavasti, helposti ja kustannustehokkaasti. Ainutlaatuinen simulaatiovalmennuksemme auttaa osallistujia ymmärtämään, miten heidän tehtävänsä vaikuttavat yrityksen arvoketjuun ja tulokseen.

RealGame-valmennuksessa 3 hengen tiimit ohjaavat tietokoneella simulaatioyritystään, johtavat sen toimitusketjua sekä neuvottelevat strategiasta. Tavoitteena on ostaa raaka-aineita edullisesti, ylläpitää sopivaa varastotasoa, järjestää tuotanto optimaalisella tavalla sekä toimia menestyksekkäästi simuloiduilla markkinoilla. Tiimien jäsenet kommunikoivat virtuaalisessa ryhmätyötilassa (Adobe Connect) ja jakavat saman tietokonenäytön näkymän. Jokainen osallistuja tarvitsee vain tietokoneen Internet-yhteydellä.

Jokaisessa valmennussessiossa 5-10 tiimiä kilpailee ja tekee yhteistyötä yhteisillä markkinoilla. Tiimit voivat seurata simulaatioyrityksensä suoritusta ja tarkastella tunnuslukujen kehitystä reaaliaikaisista raporteista. Raporteista voi seurata myös kilpailijoita ja markkinatilannetta. Raporttien analysointi auttaa tiimejä parantamaan operatiivista tehokkuuttaan ja suoritustaan.

RealGame-valmennus koostuu 1-2 simulaatiopäivästä, joihin voit osallistua etäyhteyden kautta mistä tahansa. Ennen valmennusta tutustutaan oman tiimin jäseniin ja tehdään monipuolisia oppimistehtäviä. Simulaatiopäivät koostuvat pelaamisen lisäksi infotauoista ja tulossessioista, joiden aikana kaikkien tiimien tuloksia käydään läpi ja analysoidaan. Ryhmätehtävät auttavat parantamaan simulaatioyrityksen suoritusta seuraavaan valmennuspäivään.

MIKSI REALGAME-VALMENNUS ON TEHOKASTA?

RealGame-valmennuksessa opitaan tekemisen kautta sekä ryhmässä että itsenäisesti. Simulaatiopelin aikana tiimeissä tarkastellaan syy-seuraussuhteita ja perustellaan omia näkemyksiä useista näkökulmista. Yhdessä oppiminen rakentaa uutta tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Itsenäiset oppimistehtävät puolestaan tukevat tiedollisen osaamisen kehittymistä ja keskeiset käsitteet tulevat tutuiksi. Pysyvää oppimista saadaan sopivalla itsenäisen ja ryhmäoppimisen yhdistelmällä.

Kokemuksellinen oppiminen RealGame-simulaation kautta on mukaansatempaavaa. Simulaation innostavuus vahvistaa oppimisen motivaatiota ja tehoa. Päätösten välittömien vaikutusten näkeminen reaaliajassa tuovat oppimistapahtumaan toden tuntua – näin asiat etenevät aidossa yritysympäristössäkin. Todenkaltaisuus parantaa mahdollisuuksia myös linkittää pelitapahtumia tosielämän tilanteisiin.

RealGame-valmennuksen vaikutusta ja tehoa kuvaavat parhaiten osallistujien kommentit:

"Nyt ymmärrän paremmin kollegoideni päivittäistä työtä ja kuinka tärkeää se on. Toimitusketjujen hallinnan taitoni kehittyivät. Simulaatio on erittäin hyvä työkalu liiketoiminnan osa-alueiden ja pitkän aikavälin tuloksen muodostumisen ymmärtämiseen. Kaikki tämä yhdistää osallistujat ajattelemaan samalla tavalla." – Liiketoiminnan kehityspäällikkö

"Strategiatyöskentely tiimini kanssa oli loistava oppimiskokemus. Opin ymmärtämään toisten näkemyksiä ja saavuttamaan yhteisymmärryksen siitä, mikä on parasta yrityksellemme. Tiimityö oli mahtavaa ja sen tulokset vielä parempia." – Tuotantopäällikkö

Järjestämme tehokasta valmennusta avainhenkilöillesi.
Ota yhteyttä